Ubezpieczmy swoje wakacje za granicą

Posted by on paź 12, 2015 in Ubezpieczenie NNW | 0 comments

turystyka-podroze-wlochy-alpy-585-08Wakacje zagraniczne zawsze obarczone są pewnym ryzykiem. Szczególnie gdy nie znamy kraju do którego się wybieramy, oraz języka, jakim posługują się jego mieszkańcy. Szczególnie gdy planujemy zagraniczny urlop z dzieckiem, warto zadbać o ubezpieczenie oraz o Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która będzie nas uprawniać do bezpłatnego leczenia na terenie krajów Unii Europejskiej, ale także w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Kartę taką może otrzymać każdy, kto jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz jego całej rodzina, czyli i dzieci. Jak zaopatrzyć się w taki dokument?

Otóż aby otrzymać  EKUZ, należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Maksymalny czas jej wydania to 7 dni, więc warto pomyśleć o tym wcześniej.
EKUZ ma jednak swoją wadę. Nie zapewnia ona pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski i opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw. Warto więc do karty dostosować odpowiednie prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Zwykle wybierając się na wakacje jesteśmy podekscytowanymi podróżą optymistami. Jednak warto spróbować wyobrazić sobie, co może nas spotkać i biorąc to pod uwagę, dobrać dla swojej rodziny odpowiednie zabezpieczenie. Najlepiej przy okazji ubezpieczenia turystycznego które jest standardem, wykupić asssistence, o wachlarzu usług dopasowanych do naszych potrzeb.

Read More

NNW w szkole

Posted by on paź 12, 2015 in Ubezpieczenie NNW | 0 comments

promo_imageUbezpieczenie NNW w szkole, wbrew pozorom, nie jest obowiązkowe, ale dyrektorzy dbają o to, by dzieci były ubezpieczone i dobrze chronione. Warto podkreślić, że nikt nie może  narzucić rodzicom obowiązku wykupienia ubezpieczenia w ramach szkolnej polisy NNW.

Zwykle o wyborze ubezpieczyciela decyduje dyrekcja szkoły lub zebranie rady rodziców. Poziom ochrony ubezpieczeniowej w przypadku szkoły jest bardzo skromny. Jednak z tytułu zawarcia umowy z wybranym ubezpieczycielem, szkoła ma profity, w postaci upominków i przekazywanych przez towarzystwo pomocach dydaktycznych.  Ponadto, w licznej grupie jest taniej, więc i uczniowie, a szczególnie rodzice mniej zapłacą.- Dodatkowe pieniądze można przeznaczyć na potrzeby szkolne, na przykład zakup książek, na nagrody dla najzdolniejszych uczniów – mówi jeden z dyrektorów. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma zapewnić odszkodowanie za, tak zwany, trwały uszczerbek na zdrowiu, czyli na przykład za złamaną rękę czy rozbitą głowę.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia NNW są niskie i wynoszą od 5 do15 tys. złotych. Dajemy dzieciom pieniądze, za które ma zostać wykupione ubezpieczenie, tymczasem sami nie wiemy, co obejmuje ubezpieczenie. Nie mamy też w domu umowy  polisy. Zwykle rodzice myślą, że ubezpieczenie obejmuje wszystko. Tymczasem za trzydzieści złotych rocznie, ta ochrona nie będzie pełna, a wręcz okrojona,

Read More

NNW rowerzysty

Posted by on paź 12, 2015 in Ubezpieczenie NNW | 0 comments

Jak tylko zniknie śnieg, a na niebie ukaże się słońce, w trasę wyruszają rowerzyści. W Polsce wprawdzie systematycznie przybywa ścieżek rowerowych, jednak nadal w wielu miejscowościach rowerzysta narażony jest na zderzenie nie tylko z samochodem osobowym, ale również pędzącą ciężarówką lub wielkim tirem. Z takimi kolosami, rowerzyści nie mają szans. Rowerem poruszają się po naszych drogach najczęściej starsi ludzie – emeryci i renciści, oraz młodzież. Inni jeżdżą samochodami i ani myślą z nich rezygnować. Rowerzyści może nie są nagminnie przejeżdżani przez samochody, ale często zdarzają się  potrącenia oraz po prostu upadki. To właśnie w takich sytuacjach przydatne jest posiadanie ubezpieczenia NNW.

Od niedawna, można o nie zadbać, wykupując pakiet ubezpieczeniowy –  kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty tzw.  Bezpieczny Rowerzysta. Takie ubezpieczenie daje pewność wypłaty rowerzyście odszkodowania za każdy uszczerbek na zdrowiu wynikający z nieszczęśliwego wypadku podczas użytkowania roweru. Jest to doskonałe  rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują ubezpieczenia NNW w pełnym zakresie. Za to bardzo często spędzają wolny czas na rowerze. Dzięki ograniczeniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń do zdarzeń związanych z użytkowaniem roweru, koszt NNW w ramach Bezpiecznego Rowerzysty jest znacznie niższy od kosztu klasycznej polisy NNW. Poza tym w ramach pakietu dodatkowo ubezpieczamy się także od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto, można zawdze rozszerzyć polisę o ubezpieczenie Casco roweru.

Read More

Wyłączenia w NNW

Posted by on paź 12, 2015 in Ubezpieczenie NNW | 0 comments

Jak w każdym ubezpieczeniu, w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków również istnieje szereg wyłączeń, które uniemożliwiają otrzymanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, w pewnych określonych sytuacjach. Wykupując polisę warto zapoznać się z tymi sytuacjami, by uniknąć potem nieporozumień.. Nie dostaniemy odszkodowania, gdy nieszczęśliwym wypadkiem był wypadek samochodowy, podczas którego ubezpieczony był pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających. Gdy doznamy uszczerbku wyniku wypadku podczas działań wojennych, protestów, napromieniowania, zamieszek, rozruchów, strajków i aktów terroryzmu.

Wypłatę odszkodowania dyskwalifikują również wszelkie choroby lub stany chorobowe, wypadki powstałe w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia. skutek przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia. Towarzystwo nie zapłaci za przykry udział w bójkach, śmierć i uszczerbki na zdrowiu powstałe w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, a także infekcji, oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego. W podstawowym pakiecie nie otrzymamy też ochrony od następstw wypadków powstałych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy następstw zawałów serca i udarów mózgu. A więc najtańsze NNW nie daje nam najlepszej ochrony. Chcąc ją uzyskać, należy sporo do wersji standardowej dopłacić.

Read More

NNW to nie ubezpieczenie na życie

Posted by on paź 12, 2015 in Ubezpieczenie NNW | 0 comments

ubezpiecz-sie-23443432Przyszli klienci towarzystw ubezpieczeniowych nie bardzo orientują się w ubezpieczeniowych zawiłościach i mylą polisy, pakiety i wariant ofert ubezpieczeniowych. Najczęściej mylą ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ubezpieczeniem na życie. Tymczasem są to zupełnie inne produkty, które pod wieloma względami różnią się od siebie. Zasadniczą cechą ubezpieczenia na życie jest to, że zapewnia ono poczucie bezpieczeństwa osobom bliskim, tzw. uposażonym, którzy po naszej śmierci towarzystwo wypłaci pieniądze.

Do ubezpieczenia na życie można oczywiście dokupić umowy dodatkowe. Na przykład ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków albo ubezpieczenie na wypadek poważnych zachorowań. Jeśli nie chcemy zabezpieczać bliskich lub po prostu ich nie mamy, nie ma potrzeby kupowania umowy na życie. Bardziej interesuje nas ubezpieczenie na wypadek niefortunnego zdarzenia, jakim jest wypadek, kontuzja, czy inny uszczerbek na zdrowiu.

W tym celu towarzystwa ubezpieczeniowe oferują NNW. Jest to dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jakimi są nagłe zdarzenia powodujące trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć, wywołane przyczyną zewnętrzną. Umowa takiego ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy i obejmuje wypadki powstałe w Polsce a także poza jej granicami. NNW może występować samodzielnie lub w pakietach. Można zawierać także kilka tego typu ubezpieczeń równocześnie.

Read More